26 novembre 2013

EL BENEFECI DEL BALL

El ball no només és una activitat física, divertida i enriquidora, sinó que queda demostrat que quan es balla amb parella, s’aconsegueix  emocionalment una millora considerable, una reducció de l’estrès, un augment de la satisfacció, d´endorfines de l’inspiració,…